مهندس طاهری دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:11 ق.ظ نظرات ()


1.       سه فصل مهم و پرسؤال در کنکور سراسری هستند.

2.       به قیدهای سؤال از قبیل "برخی، اغلب، همه" دقت کنید.

3.       این مباحث را چند بار دقیق و خط به خط بخوانید.

4.       ویژگی‌هایی را پیدا کنید که اولین بار در آغازیان مشاهده شده است.

5.       ویژگی‌هایی را بیابید که اندامک‌هایی را در آغازیان ایجاد کرده‌اند. مثلاً داشتن DNA حلقوی و داشتن گوانوم.

6.       انواع تولید مثل جنسی و چرخه‌های زندگی را که در آغازیان دیده می‌شود بیابید.

7.       ویژگی‌های کلامیدوناس، اسپیروژیر و کاهوی دریایی را کاملاً بررسی کنید.

8.       آمیب‌ها: برای مطالعه‌ی این شاخه به وسیله‌ی حرکتی، نوع تغذیه، داشتن یا نداشتن و نوع تولید مثل دقت ویژه‌ای داشته باشید.

9.       روزن‌داران: برای مطالعه‌ی این شاخه به وسیله‌ی حرکتی، محل زندگی، نوع تغذیه و جنس پوسته دقت داشته باشید.

10.   دیاتوم‌ها: برای مطالعه‌ی این شاخه به تک‌سلولی یا پرسلولی بودن، نوع تغذیه، جنس پوسته و چرخه‌ی زندگی آن‌ها دقت کنید.

11.   جلبک‌ها: جلبک‌ها را مقایسه‌ای مطالعه کنید؛ مثلاً جنس دیواره را در هر سه شاخه‌ی جلبک‌های سبز، قهوه‌ای و قرمز بررسی کنید.

12.   تاژک‌داران چرخان: به تک‌سلولی یا پرسلولی بودن، نوع دیواره، وسیله‌ی حرکتی، نوع تولید مثل و نحوه‌ی قرارگیری تاژک‌ها توجه کنید.

13.   تاژک‌داران جانورمانند: در مطالعه‌ی این شاخه به نوع تغذیه، وسیله‌ی حرکتی، داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و نوع تولید مثل توجه کنید.

14.   مژک‌داران: به تک‌سلولی بودن یا پرسلولی بودن، وسیله‌ی حرکتی، نوع تولید مثل و نوع تغذیه‌ی آن‌ها توجه کنید.

15.   کپک‌های مخاطی سلولی و مخاطی پلاسمودیومی را مقایسه‌ای مطالعه کنید؛ به صورتی که مثلاً نوع تقسیم سلول زیگوت را در هر کدام بررسی کنید.

16.   هاگداران و مالاریا از جمله نکته‌ها و بخش‌های مهم این فصل هستند. به چرخه‌ی زندگی مالاریا و محل تشکیل انواع سلول‌ها در چرخه‌ی مالاریا توجه کنید.

17.   برای جمع‌بندی، ویژگی‌های همه‌ی شاخه‌ها را به صورت جدولی درآورده و مرور کنید.

18.   هنگام مطالعه‌ی چرخه‌ها به نکات زیر توجه کنید:

-        در اسکومیست‌ها هاگ‌های جنسی درون آسک ولی در بازیدیومیست‌ها روی بازیدی قرار دارد.

-        در اسکومیسیت‌ها زیگوت، نخست یک میوز و سپس یک میتوز انجام می‌دهد که حاصل آن هشت سلول است که دو به دو به هم شبیهند؛ اما در بازیدیومیست‌ها، هسته‌ی دیپلوئید فقط یک میوز انجام می‌دهد که حاصل آن چهار هاگ همسان است.

-        در اسکومیسیت‌های پرسلولی هاگ‌های جنسی درون آسگ و هاگ‌های غیر جنسی در نوک نخینه‌های تخصص‌یافته ایجاد می‌شود.

19.   در هم‌زیستی قارچ- ریشه‌ای، قارچ هم‌زیست بازیدیومیست است ولی در هم‌زیستی بیش‌تر گلسنگ‌ها، قارچ‌ها هم‌زیست اسکومیسیت است.