۱۵۰ انتخاب در فرم انتخاب رشته کنکور سراسری وجود دارد.

ترتیب انتخاب های انجام شده در تعیین آینده شما قویا مؤثر است.

برای بهترین انتخاب رشته ای که احتمال قبولی را بالا ببرد،به تجربه و تخصص نیاز است.

شاید استرس و نگرانی داوطلبان در انتخاب رشته، باعث کاهش کارایی آنان در این مهم شود.

افراد مسلطی که دلسوزانه و آگاهانه انتخاب رشته ای دقیق و مطمئن انجام دهند، میتوانند در این زمان سرنوشت ساز بسیار تأثیرگذار باشد.

انتخاب رشته کنکور سراسری خود را به ما بسپارید.

تلفنی حضوری مجازی

۰۹۱۷۴۴۵۷۱۴۴